DŮLEŽITÁ DATA A TERMÍNY

INSTRUKCE PRO AUTORY
Uzávěrka pro vložení abstraktů 1) 04.09.2013  - prodlouženo  
Uzávěrka pro vložení plných textů přednášek/posterů 1) 15.09.2013    
Termín uzavření přihlášky, platba, rezervace ubytování 3) 30.09.2013    
Uzávěrka pro vložení prezentací 1).2) 15.10.2013    
Zahájení konference 16.10.2013 10:00 h  
Společenský večer 16.10.2013 20:00 h  - Restaurace Moravská chalupa
Posterová sekce 17.10.2013 17:00 h  
Večeře 17.10.2013 20:00 h  
1) Prosíme autory, aby abstrakty, plné texty přednášek/posterů a prezentace nahrávali prostřednictvím registračního systému.
2) V případě nutnosti lze prezentaci nahrát u obsluhy dataprojektoru půl hodiny před začátkem jednání dané sekce.
3) Prosíme dokončete všechny kroky registrace včetně platebních údajů co nejdříve, nejpozději v termínu do 30.9.2013.

VLOŽNÉ

Platby kartou/
bankovním převodem
 
Autoři přednášek a posterů 5.990,-Kč  
Ostatní účastníci a spoluautoři 6.990,-Kč  
Doktorand, student denního studia s přednáškou/posterem 3.500,-Kč  
Doktorand, student denního studia bez přednášky/posteru a spoluatoři 3.900,-Kč  
Zveřejnění článku bez účasti autora na konferenci 2.900,-Kč  

Cena zahrnuje DPH, organizační náklady, tištěný sborník abstraktů a CD s plnými texty přednášek a posterů, společné stravování
Při odhlášení z konference se vložné nevrací. Autorovi bude zaslán sborník.
Daňové doklady - faktury budou účastníkovi zaslány po ukončení konference elektronicky ve formátu PDF jako příloha e-mailu uvedeného v konferenčním systému.

TANGER, spol. s r.o.
Keltičkova 62,
Česká Republika
710 00 Ostrava
IČO: 13643495
DIČ: CZ13643495
Banka
Československá obchodní banka a.s., Ostrava,
č.ú - CZK: 9595143/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ48 0300 0000 0000 0959 5143
 
č.ú - EUR: 245367919/0300
BIC: CEKOCZPP
IBAN: CZ74 0300 0000 0002 4536 7919
VS: číslo pokynu k platbě
Do poznámky prosím uveďte, za koho platíte (např. své příjmení)