INSTRUKCE PRO AUTORY

TERMÍN PRO VLOŽENÍ ABSTRAKTŮ PŘEDNÁŠEK/POSTERŮ

4. září 2013 - prodlouženo

TERMÍN PRO NAHRÁNÍ PREZENTACE PŘEDNÁŠKY

15. října 2013

TERMÍN PRO VLOŽENÍ PLNÝCH TEXTŮ PŘÍSPĚVKŮ

15. září 2013

JAZYK PŘÍSPĚVKŮ

angličtina

OBSAH ABSTRAKTU

Abstrakt s klíčovými slovy v anglickém jazyce vkládejte do registračního systému konference (přihlašovací e-mail a heslo byly zaslány na e-mail, který byl zadán při prvním přihlášení do konferenčního systému) na www.nanocon.eu o velikosti max. 250 slov. Bez abstraktu nebude možné referát zařadit do programu konference. 1 autor může na své jméno přihlásit maximálně 2 abstrakty.

FORMÁT TEXTU PŘÍSPĚVKŮ

Příspěvky vkládejte do konferenčního systému v souborech MS Word 97 a novější a naformátované dle uvedené šablony. Nepřijímáme příspěvky ve formátu PDF. Instrukce pro autory přednášek a posterů ke stáhnutí zde. V případě velkého množství přijatých příspěvků si vedoucí sekce vyhrazuje právo přesunout příspěvek do posterové sekce.

ROZSAH PŘÍSPĚVKU DO SBORNÍKU KONFERENCE

Rozsah příspěvku je max. 6 stran včetně obrázků a 20 MB. Chcete-li uvést větší rozsah, kontaktujte nás. Článek musí být napsán v angličtině a zaslán do 15. 9. 2013. V případě zájmu o uveřejnění článku ve sborníku Thomson Reuters je nutné zaslat článek v anglickém jazyce. Programový výbor rozhodne o zařazení příspěvku do ústní nebo posterové sekce.

thomson-reuters.jpgSBORNÍK PŘEDNÁŠEK PRO ZVEŘEJNĚNÍ V DATABÁZI THOMSON REUTERS

Článek musí být v AJ, abstrakt musí obsahovat klíčová slova, rozsah článku max. 6 stran. Nárok na publikování nevzniká automaticky, ale na základě výběru garanta sekce a rozhodnutím recenzenta příspěvku. Do sborníku budou zařazeny plné texty přednášek, které budou odprezentovány na konfereci, a posterů, které budou vystaveny nejpozději do 13 h dne 17.10.2013 a prezentovány v rámci posterové sekce. Nebudou zařazeny postery a přednášky autorů, kteří se konference nezúčastní. Články budou recenzovány, proto je nutné zaslat plné texty do 15. 9. 2013.
Sborník určený pro Thomson Reuters není součástí konferenčního poplatku. Sborník bude vydán po ukončení konference.

Pořadatelé konference negarantují, že sborník zaslaný ke zveřejnění v databázi Thomson Reuters - Web of Science/Web of Knowledge vč. CPCI bude v této databázi publikován. Zařazení příspěvku do databáze Thomson Reuters se řídí interními pravidly této společnosti.

POKYNY PRO AUTORY POSTERŮ

Jednání posterové sekce se bude konat 17. 10. 2013 od 17:00 h v místě konání konference. Postery bude možné vystavovat po celou dobu konference. Autoři se osobně dostaví k posterům dne 17.10. 2013 v 17:00 h na zahájení jednání posterové sekce. Po posterové sekci je nutné postery z panelů odstranit. Plocha, která bude pro autory posterů k dispozici je 800 mm šířka x 1200 mm výška.
Vzhledem k tomu, že sborník bude vydán na CD - ROMu je možno zaslat i text posteru v rozsahu do 6 stran a 20 MB. Žádáme autory, aby nám zaslali texty nejpozději do 15. 9. 2013.

PREZENTACE PŘEDNÁŠEK

Prosíme autory, aby nahráli do systému konference prezentaci potřebnou pro svou přednášku na konferenci uloženou pod názvem prijmeni_konference_anglickynazevclanku.pripona (prvních 10 znaků z názvu článku).
Prezentace musí být vyhotovena v angličtině. Samotný projev můsí být také v angličtině. Délka prezentace bude 10 min + 5 min diskuze.