PREZENTACE FIREM

 • Firemní 15  min prezentace
 • doprovodná výstava
 • barevný inzerát uvnitř Sborníku abstraktů
 • distribuce firemních materiálů při registraci
 • logo firmy v hlavním sále konference a na internetové stránce konference
 • bezplatná účast 2 reprezentantů společnosti

 • Firemní 15 min prezentace
 • doprovodná výstava
 • barevný inzerát uvnitř Sborníku abstraktů
 • distribuce firemních materiálů při registraci
 • logo firmy v hlavním sále konference a na internetové stránce konference
 • workshop, firemní prezentace na CD a bezplatná účast 3 reprezentantů společnosti

 • Firemní 15 min prezentace
 • doprovodná výstava
 • barevný inzerát na vnějsí straně Sborníku abstraktů
 • distribuce firemních materiálů při registraci
 • logo firmy v hlavním sále konference a na internetové stránce konference
 • workshop 2 hodiny, firemní prezentace na CD a bezplatná účast 4 reprezentantů společnosti
Uvedené ceny jsou bez DPH.