ODBORNÝ GARANT KONFERENCE

prof. RNDr. Radek ZBOŘIL, Ph.D. Palacky University in Olomouc, RCATM, Czech Republic, EU

PROGRAMOVÝ VÝBOR

Ing. Jiřina SHRBENÁ Inova Pro Ltd., Prague, Czech Republic, EU
prof. Ing. Václav BOUDA, CSc. České vysoké učení technické v Praze, Praha, Česká republika
prof. Ing. Miroslav ČERNÍK, CSc. Technical University of Liberec, Liberec, Czech Republic, EU
doc. Ing. Anton FOJTÍK, CSc. Czech Technical University in Prague, Prague, Czech Republic, EU
prof. Ing. Eduard HULICIUS, CSc. Institute of Physics of the Academy of Sciences CR, v.v.i., Prague, Czech Republic, EU
RNDr. Ing. Martin KALBÁČ, Ph.D. J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry of the Academy of Sciences CR, v.v.i., Prague, Czech Republic, EU
Mgr. Petr KLAPETEK, Ph.D. Czech Metrology Institute, Brno, Czech Republic, EU
prof. Ing. Miloslav PEKAŘ, CSc. Brno University of Technology, Brno, Czech Republic, EU
Ing. Oldřich SCHNEEWEISS, DrSc. Institute of Physics of Materials of the Academy of Sciences CR, v.v.i., Brno, Czech Republic, EU
RNDr. Michael SOLAR, CSc. Czech Technical University in Prague, Prague, Czech Republic, EU
Ing. Jan TOPINKA, DrSc. Institute of Experimental Medicine AS CR, v.v.i., Prague, Czech Republic, EU
RNDr. Milada VOMASTKOVÁ, CSc. Ministerstvo životního prostředí, Praha, Česká republika
Ing. Jiří ZELENKA, CSc. TOSEDA s.r.o., Zastávka, Česká republika

ORGANIZAČNÍ VÝBOR

Ing. Kateřina SEDLÁČKOVÁ TANGER spol. s r.o., Ostrava, Česká Republika
Mgr. Gabriela FREISLEROVÁ TANGER spol. s r.o., Ostrava, Česká republika, EU
Eva HŮLOVÁ TANGER spol. s r.o., Ostrava, Česká republika
Ing. Tasilo PRNKA TANGER spol. s r.o., Ostrava, Česká republika